Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i vår kommune. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I Stord følgjer me BTI-modellen for å sikra at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstenesta 97 55 21 63 / 91 91 44 30 (15:30-08:00).