Nyttige lenkjer

For tilsette

Handlingsplan for urovekkjande fråvær i skule og barnehage august 2018Handlingsplan for urovekkjande fråvær i skule og barnehage august 2018Udir.no

Veilederen.no

Nullmobbing.no

Ressursenter om vold, traumatisk stress  og sjølvmordsførebygging- Rvts.no

Korusbergen.no

Læringsmiljøsenteret.uis.no

Tidliginnsats.forebygging.no/

Plan for mobbing i barnehagar i Stord kommune

Ungsinn.no

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep – SMISO

Statped.no

Språkløyper- eit løft for språk, lesing og skriving

Nubu.no/TIBIR/

Kosthald og livsstil – sunn framtid

Forebygging.no – nasjonal side om BTI

MOT.no

Være sammen

Skrivesenteret

Lesesenteret

Snakkemedbarn.no – samtalehjelp for deg som er uroa for eit barn

BUP-handboka – handbok for barn og unge si psykiske helse: oppsummert forsking om effekt av tiltak

Nasjonale nettsider og rettleiarar

Helse – nettsida til helsedirektoratet:

  • Svangerskapsomsorgen – rettleiar
  • Helsestasjon-, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom – rettleiar

Utdanningsløpet – nettsida til udir.no:

 

Om barnevernnettsida til barne og likestillingsdepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet – bufdir.no

Om familie og barn – nettsida til barne og likestillingsdepartementet

Rapportar frå Barneombudet:

Om seksuelle krenkingar mellom ungdom: «Alle kjenner noen som har opplevd det».

Erfaringar frå barn og ungdom som har opplevd vold og overgrep: «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vore annerledes»

Elevar med spesialundervisning i skulen: «Uten mål og mening?»