Nyttige lenkjer

For vaksne

Nullmobbing.no

Pårørendesenteret.no

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for barnehager

Barneombudet.no

Fylkesmannen.no/En-trygg-skoledag-uten-mobbing/

Ungsinn

Snakkemedbarn.no – samtalehjelp til deg som er uroa for eit barn

MOT.no

Være sammen

Foreldrekvardag

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Kosthald og livsstil – Sunn framtid

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep – SMISO

Lesesenteret

Skrivesenteret
Negativ sosial kontroll
Sinnemeistring for føresette

Valdsfri barndom – ut av den vonde sirkelen

For tilsette

I trygge hender – førebygga, avverge og avdekke vald på helsestasjonen – verktøy frå NSF
Handlingsplan for urovekkjande fråvær i skule og barnehage august 2018Handlingsplan for urovekkjande fråvær i skule og barnehage august 2018Udir.no

Veilederen.no

Inkluderande læringsmiljø i Stord kommune

Nullmobbing.no

Ressursenter om vold, traumatisk stress  og sjølvmordsførebygging- Rvts.no

Korusbergen.no

Læringsmiljøsenteret.uis.no

Tidliginnsats.forebygging.no/

Plan for mobbing i barnehagar i Stord kommune

Ungsinn.no

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep – SMISO

Statped.no

Språkløyper- eit løft for språk, lesing og skriving

Nubu.no/TIBIR/

Kosthald og livsstil – sunn framtid

Forebygging.no – nasjonal side om BTI

MOT.no

Være sammen

Skrivesenteret

Lesesenteret

Snakkemedbarn.no – samtalehjelp for deg som er uroa for eit barn

BUP-handboka – handbok for barn og unge si psykiske helse: oppsummert forsking om effekt av tiltak
Sinnemeistring for føresette
Negativ sosial kontroll

Valdsfri barndom – ut av den vonde sirkelen

Nasjonale nettsider og rettleiarar

Helse – nettsida til helsedirektoratet:

  • Svangerskapsomsorgen – rettleiar
  • Helsestasjon-, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom – rettleiar

Utdanningsløpet – nettsida til udir.no:

 

Om barnevernnettsida til barne og likestillingsdepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet – bufdir.no

Om familie og barn – nettsida til barne og likestillingsdepartementet

Rapportar frå Barneombudet:

Om seksuelle krenkingar mellom ungdom: «Alle kjenner noen som har opplevd det».

Erfaringar frå barn og ungdom som har opplevd vold og overgrep: «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vore annerledes»

Elevar med spesialundervisning i skulen: «Uten mål og mening?»