Kontaktpersonar

Jordmortenesta

Kontaktinformasjon:

Jordmor: Sissel Tuft Baldersheim           

Stord helsestasjon, Lønningsåsen 9 b, måndag og tysdag
Telefon 53 49 69 90 / 951 40 154

Jordmor: Grethe S. Eide

Sagvåg helsestasjon, Vassneset 1, måndag, tysdag og onsdag.

Stord helsestasjon torsdag og oddetals fredag.
Telefon 53 49 68 54 / 950 97 284

Postadresse: Pb 323, 5402 Stord

Les meir om jordmortenesta her

Helsestasjon

Nordbygdo helsestasjon

Telefon 53 45 44 10

Ope måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00.

Tysdag og fredag etter avtale

Sagvåg helsestasjon

Telefon 53 49 68 54

Ope måndag-torsdag 08.30-15.00

Stord helsestasjon – Myro

Telefon 53 49 69 85

Ope måndag-fredag 08.30-15.00

Kontaktinformasjon leiarar v/førebyggjande helsetenester

Leiande helsesøster Sigrun Helland, tlf. 53 49 69 85 eller 957 76 434 Sigrun.helland@stord.kommune.no

Einingsleiar Birthe Blokhus, tlf. 920 64 415    Birthe.blokhus@stord.kommune.no

Les meir om helsestasjon og jordmorteneste her

Skulehelsetenesta i Stord kommune

Helsesøster har ein eller fleire faste dagar ved eige kontor på skulen. Ekspedisjonen på skulen kan opplyse kva tid helsesøster er å treffe, evt. korleis ein kan nå henne/han på telefon. Sjå liste over tilsette i skulehelsetenesta, som viser kva dagar dei ulike helsesøstrene har fast tid i skulen, og kva telefonnummer dei har.

Oversikt over skular i Stord kommune her.

Kontaktinformasjon leiarar v/førebyggjande helsetenester

Leiande helsesøster Sigrun Helland, tlf. 53 49 69 85 eller 957 76 434 Sigrun.helland@stord.kommune.no

Einingsleiar Birthe Blokhus, tlf. 920 64 415

Birthe.blokhus@stord.kommune.no

Les meir om tenestene frå skulehelsetenesta her

Barnevernet

Kontaktinformasjon:

Leiar: Jørund Tvedt

E-post: Jorund.Tvedt@stord.kommune.no

Besøksadresse: SKE-bygget, Lønningsåsen 1, 3. etasje

Postadresse: Postboks 326, 5402 STord

Tlf: 53 49 66 00 – Barnevernet sin vakttelefon: 97 55 21 63 (open vekedagar måndag -fredag, 08.30-14.00)

Les meir om barnevernet her

Utekontakten

Kontaktinformasjon:

John Henrik Staveland Sæter,  tlf 97 55 21 21

Bodil Nesbø, tlf 97 55 21 24

E-post: utekontakten@stord.kommune.no

Besøksadresse: Hamnegata 22 (inngong v/ leikeplass), 5411 STORD

Kontortid: 08.00-15.30, utanom torsdag som er 14.00 – 21.30

Følg oss på Facebook for informasjon og/eller kontakt: Utekontakten Stord

Les meir om Utekontakten her

Barnog unge med nedsett funksjonsevne

Tildelingskontoret og Eining for habilitering har samarbeida om å utarbeida informasjon til føresette til barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune. Infomasjonen finn du ved å fylgje lenka her.

Familievernkontoret

Kontaktinformasjon:

Telefonnr: 466 19 160
Telefontider: 08.00 – 15.00
Epost: familievernkontoret.stord@bufetat.no
Åpningstider: 08.00 – 15.00
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, Leirvik

Les meir om familievernkontoret her

www.bufetat.no 

Legevakt - Sunnhordland interkommunale legevakt

Kontaktinformasjon:

Telefon: 116117

Adresse: Tysevegen 64, 5416 Stord – like ved Stord sjukehus

Les meir om legevakten her 

Krisesenteret

Kontaktinformasjon:

Krisesenter Vest IKS – Stord
Postadresse: P.b. 126, 5401 Stord
Døgnåpen telefon: 53 41 12 12

Haugesund
Postadresse: P.b 495, 5501 Haugesund
Døgnåpen telefon: 52 72 98 84

Les meir om krisensenteret her

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.