Kontaktpersonar

Jordmortenesta

Kontaktinformasjon:

Stord helsestasjon, Stord Helsepark, Borggata 5:

Jordmor: Grethe S. Eide

Telefon 53 49 69 90 / 950 97 284

Jordmor: Anita Handeland Olsen

Telefon 53 49 69 90

 

Sagvåg helsestasjon, Vassneset 1

Jordmor: Nina Nordfonn

Jordmor: Anita Handeland Olsen

Telefon 53 49 68 54

 

Nordbygdo helsestasjon, Kleivane 31

Jordmor: Hege Fadnes

Telefon 53 45 44 10

 

Les meir om jordmortenesta her

Helsestasjon

Nordbygdo helsestasjon

Telefon 53 45 44 10

Ope måndag, onsdag og torsdag 8.30-15.00.

Tysdag og fredag etter avtale

Sagvåg helsestasjon

Telefon 53 49 68 54

Ope måndag-torsdag 08.30-15.00

Stord helsestasjon – Myro

Telefon 53 49 69 85

Ope måndag-fredag 08.30-15.00

Kontaktinformasjon leiarar v/førebyggjande helsetenester

Leiande helsesjukepleiar Jorunn Hystad lf. 53 49 69 85 eller 94794288 jorunn.hystad@stord.kommune.no

Einingsleiar Birthe Blokhus, tlf. 920 64 415    Birthe.blokhus@stord.kommune.no

Les meir om helsestasjon og jordmorteneste her

Skulehelsetenesta i Stord kommune

Helsesøster har ein eller fleire faste dagar ved eige kontor på skulen.

Her finn du oversikt over alle tilsette i skulehelsetenesta med kontaktinformasjon: Skulehelsetenesta våren 2020

Oversikt over skular i Stord kommune her.

Kontaktinformasjon leiarar v/førebyggjande helsetenester

Leiande helsesjukepleiar Jorunn Hystad, tlf. 53 49 69 85 eller  947 94 288 jorunn.hystad@stord.kommune.no

Einingsleiar Birthe Blokhus, tlf. 920 64 415

Birthe.blokhus@stord.kommune.no

Les meir om tenestene frå skulehelsetenesta her

Barnevernet

Kontaktinformasjon:

Leiar: Jørund Tvedt

E-post: Jorund.Tvedt@stord.kommune.no

Besøksadresse: SKE-bygget, Lønningsåsen 1, 3. etasje

Postadresse: Postboks 326, 5402 STord

Tlf: 53 49 66 00

Barnevernet sin vakttelefon:

  • 97 55 21 63 (kvardagar, 08.30-14.00)
  • 91 91 44 30 (kvardagar, 15.30-08.00 samt heile døgnet helg og heilagdagar)

Les meir om barnevernet her

Logogpedtenester for barn og unge

Kontaktinformasjon:

Logoped: Susanne Nesse, 53 49 69 37

E-post: susanne.nesse@stord.kommune.no

Besøksadresse: Bytunet 3. etg, Osen 2, 5417 Stord

Postadresse: Boks, 304, 5401 STORD

Les meir om logopedtenesta her

Utekontakten

Kontaktinformasjon:

Bodil Nesbø, tlf 97 55 21 24

Mari Helvik tlf 46472108

E-post: utekontakten@stord.kommune.no

Besøksadresse: Hamnegata 22 (inngong v/ leikeplass), 5411 STORD

Kontortid: 08.00-15.30, utanom torsdag som er 14.00 – 21.30

Følg oss på Facebook for informasjon og/eller kontakt: Utekontakten Stord

Les meir om Utekontakten her

Barnog unge med nedsett funksjonsevne

Tildelingskontoret og Eining for habilitering har samarbeida om å utarbeida informasjon til føresette til barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune. Infomasjonen finn du ved å fylgje lenka her.

Familievernkontoret

Kontaktinformasjon:

Telefonnr: 466 19 160
Telefontider: 08.00 – 15.00
Epost: familievernkontoret.stord@bufetat.no
Åpningstider: 08.00 – 15.00
Besøksadresse: Torget 10, inngang Jens Hystadvei, Leirvik

Les meir om familievernkontoret her

www.bufetat.no 

Legevakt - Sunnhordland interkommunale legevakt

Kontaktinformasjon:

Telefon: 116117

Adresse: Tysevegen 64, 5416 Stord – like ved Stord sjukehus

Les meir om legevakten her 

Krisesenteret

Kontaktinformasjon:

Krisesenter Vest IKS – Stord
Postadresse: P.b. 126, 5401 Stord
Døgnåpen telefon: 53 41 12 12

Haugesund
Postadresse: P.b 495, 5501 Haugesund
Døgnåpen telefon: 52 72 98 84

Les meir om krisensenteret her

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.